Baleseti kártérítési igény

Tekintettel arra, hogy mind a jogalap vizsgálata, mind az összegszerű kárigény összeállítása és annak bizonyíthatósága, esetleg a perlése komoly jogi felkészültséget igényel, ezért ajánlott baleseti kártérítésre szakosodott ügyvéd segítségét igénybe venni.

Baleseti kártérítési igényBaleset sajnos gyakran történik. Van ami következmény nélküli, de van aminek súlyos következményei vannak. Komoly esetben fontos tisztázni, hogy a balesetnek mi volt az oka, ki érte a felelős.

A baleseti kártérítési igény megalapozottságához nem kell tisztán a balesetnek más hibájából bekövetkeznie, általában elég, ha a baleset bekövetkezéséhez más magatartása vagy mulasztása is hozzájárult. Sőt vannak olyan helyzetek is, amikor igazából nem is kell hozzá más hibája, mégis jár kártérítés a károsultnak. Ilyen helyzet adódhat pl.: a gépjármű üzemeltetése során okozott károknál, munkaviszony keretében, vagy amikor a károkozó és a károsult között valamilyen szerződéses jogviszony állt fenn a baleset időpontjában, és a kár bekövetkezése ezzel összefüggésben van.

Baleseti kártérítési igényA köznapi szóhasználatú kártérítés körében a károsult a baleseti kártérítési igény körében kérheti a baleset miatt felmerült dologi kárainak megtérítését, a havonta rendszeresen jelentkező hátrányok kompenzálására költségpótló életjáradékot igényelhet, míg a baleset miatt kieső jövedelme pótlására keresetpótló járadék követelhető.

A baleset miatt keletkezett immateriális hátrányok kompenzálására a károsult és esetleg rokonai is sérelemdíjat igényelhetnek.

Ahogy az ember egy komoly betegség esetén nem kuruzslóhoz, hanem arra felkészült orvoshoz fordul a betegsége meggyógyítása érdekében, úgy egy komoly testi sérüléssel járó baleset miatt is célszerű kártérítésre szakosodott ügyvéd szaktudását igénybe venni, nem pedig olyan szervezetekét, Baleseti kártérítési igényakik magukról azt állítják, hogy szakértelemmel rendelkeznek, azonban ilyen szakirányú jogi végzettséggel rendelkező alkalmazottjuk nincs. Az is hozzá tartozik, hogy vita esetén egy kárügyintéző cég polgári perben nem képviselheti a károsultat, ezért jellemzően olyan megoldásban érdekeltek, ami a baleseti kártérítési igény, per nélküli rendezésével zárul. Ez a helyzet, viszont alapvetően szolgálja a károkozó, illetve a profit orientált biztosítók érdekeit! A baleseti kártérítési igény képviselete során nagy gondot kell fordítani a baleset miatt indult büntetőeljárásban a károsult képviseletére. Egy büntetőügyben csak ügyvéd láthatja el a károsult sértetti képviseletét, pl. egy kártérítési kft., vagy egy magánszemély nem. A baleseti kártérítési igény rendezése érdekében a biztosító társaságnak vagy a károkozónak kifejezetten érdekében áll, hogy egyezséget kössön, ezért gyakran a valós kárigényhez mért csekély összegű kifizetéssel szeretné lezárni a kártérítési ügyet. Nagyon fontos, hogy a károsult ne engedje magát egy jelképes egyezségi összeg kifizetésével „lerázni”, hanem kellően tájékozott legyen, és szükség esetén kész legyen peres úton érvényesíteni az igazát.

Baleseti kártérítési igény ügyben keressen minket!

Amint tudjuk, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!
error: Elnézést, de a tartalom védett!