Baleseti kártérítési ügyek – kártérítési összegek

1. A gyalogos okozta a balesetet, mégis kap kártérítést.

Megbízónk gyalogosként közlekedett lakott területen és eközben szabálytalanul ment át az úttesten. Egy arra közlekedő autó elgázolta, melynek következtében súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett el.

Az autó vezetőjét nem vádolta meg az ügyészség, mert a nyomozás adatai alapján nem lehetett bizonyítani, hogy a balesetet az autóvezető okozta volna. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban bizonyítható volt, hogy feltehetőleg az autó vezetőjének módjában lett volna a gázolást elkerülnie, ha kellően figyelve vezet, és időben vészfékezni kezd – 1 másodperc cselekvési késedelme lehetett.

Sikerült elérnünk, hogy a biztosító ügyfelünknek és családjának a gázoló autó felelősségbiztosítása terhére kármegosztás alkalmazása mellett 8.200.000 Forint nem vagyoni kártérítést, dologi és lejárt járadékokra közel 8.000.000 Forintot, tehát összesen kb. 16.000.000 Forint kártérítési összegek, valamint ezen felül folyamatosan havi kb. 350.000 forint járadékot fizessen a károsult élete végéig.

2. Kártérítés többszörös törésekért.

Ügyfelünk motorkerékpár vezetőjeként szenvedett közlekedési balesetet, mert egy alsóbbrendű útról elé kanyarodó személyautó nem biztosított elsőbbséget a számára.

A balesetben többszörös (kar és láb) csonttörést szenvedett el, ami miatt nála maradandó egészségkárosodás alakult ki.

A személyi sérülései okán a balesetet okozó személyautó biztosítójával kötött egyezségünk alapján a személyautó kötelező felelősségbiztosítása terhére a kártérítés összege kb. 20.000.000 forint  kifizetésében részesült. Állapotrosszabbodás esetén további kártérítésre számíthat.

3. Kaphat kártérítést akkor is, ha szabálytalan volt!

Ügyfelünk motorkerékpárjával haladt nappali fényviszonyok mellett egy belterületi főúton, amikor nem adott elsőbbséget részére egy gépkocsi, emiatt összeütköztek. A balesetben ügyfelünk többszörös csípő csonttörést és egyéb sérüléseket szenvedett el, ami miatt nála maradandó egészségkárosodás alakult ki. A biztosító kármegosztás alkalmazását tartotta indokoltnak, mivel álláspontjuk szerint a motoron a baleset pillanatában nem volt szabályos világítás és rendszámtábla. A biztosító első ajánlatában 4.000.000 Forint kártérítést ajánlott fel a károsultat ért nem vagyoni károk és járadékok végleges megváltása képpen, melyet nem fogadtunk el. Bírósági per során sikerült kizárni a kármegosztás indokoltságát, ezért ügyfelünk a teljes kárára jogszerűen igényt tarthatott. A feleknek a pert követően sikerült végül egyezséget kötniük a nem vagyoni kár, a költség- és keresetpótló járadék megváltása érdekében, melynek következtében a kárügyben összesen kb. 26.000.000 forint kártérítési összeg kifizetéséhez jutott hozzá ügyfelünk.

4. Egyik láb csúnyán sérült, de nagy részben meggyógyult.

Megbízónk motorkerékpár vezetőjeként vétlenül szenvedett el közlekedési balesetet, amikor egy hátulról érkező másik gépjármű neki ütközött és emiatt maradandó károsodással járó testi sérüléseket szenvedett. Ügyfelünk érdekében kárigény érvényesítése körében jártunk el, melynek során a testi sérülésekre tekintettel kb. 15.000.000 forint kártérítési összeg kifizetésében részesült.

5. Hátsérülés kis panaszokkal.

Nyugdíjas ügyfelünket egy gépkocsi zebrán gázolta el, ami miatt egy csigolyája elmozdulás nélkül eltört. Emiatt nála enyhe fokú maradandó egészségkárosodás alakult ki. A balestet okozó gépkocsi kötelező felelősség biztosítása terhére rendeztük ügyfelünk kárát, melynek során polgári pert indítottunk a biztosító ellen. A baleset idején nem volt munkaviszonya ezért keresetvesztesége nem keletkezett. A sérülések következtében ügyfelünk érdekében eljárva dologi kárai, nem vagyoni kára és járadék igénye körében végül kb. 5.000.000 forint kártérítés összege kifizetésében részesült.

6. Kártérítéshez való jogot meg is lehet örökölni.

Ügyfelünk édesanyja szenvedett vétlenül közlekedési balesetet, melyben sérülései igen enyhe fokú egészségkárosodás hátramaradása mellett gyógyultak meg. A sértett írt két levelet a károkozó biztosítójának annak érdekében, hogy kártérítést kaphasson, azonban ennél többet jogai érvényesítése érdekében nem tehetett, mivel sajnálatosan a baleset után elhunyt – nem a balesettel összefüggésben. Ügyfeleink, mint a károsult örökösei adtak irodánknak megbízást, melynek során sikerült – pereskedés nélkül – elérni, hogy a balesetet okozó autó kötelező felelősség biztosítója az elhunyt örökösei részére közel 2.200.000 forint kártérítési összeget fizetett meg.

7. Munkaképességét elvesztette…

Ügyfelünk a balesete következtében kisebb távolságon mankóval, ill. nagyobb távolságra kerekes székkel tud közlekedni. Alapvető szükségleteit egyedül el tudja látni, de fizikai munkát egyáltalán nem tud végezni. Egyezség keretében nagyságrendileg bruttó 130.0000.000 forint kártérítési összeg került megfizetésre.

 

error: Elnézést, de a tartalom védett!