Ismeretlen károkozó

Ismeretlen károkozó

Meglehetősen alantas magatartás másnak kárt okozni, majd dolga végeztével odébb állni. Cserbenhagyás, segítségnyújtás elmulasztása vagy talán szabálysértés? Attól még, hogy elítélendő, sajnos előfordul. De jár-e kártérítés annak, akit összetörnek és még cserben is hagyják?

A döntő kérdés az, hogy a károkozó gépjármű beazonosítható-e. Ha ismertté válik a károkozó személye, akkor a kötelező felelősségbiztosítója vagy biztosítás hiányában a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) köteles a károsult kárát megtéríteni.

Ha ismeretlen a károkozó, akkor – két kivétellel – a gépjárműben keletkezett kárt nem, de legalább a személyi sérülésből származó kárt köteles a MABISZ megtéríteni.

A gépjárműben keletkezett károkat is köteles a MABISZ megtéríteni, ha a baleset halállal vagy olyan súlyos személyi sérüléssel jár, amikor a balesetből eredően legalább 25%-os össz-szervezeti egészségkárosodással járó maradandó fogyatékosság, vagy orvosi szempontból legalább 6 hónap gyógytartammal járó súlyos egészségromlást okozó sérülés keletkezett.

A személyi sérülésből származó kár legtipikusabb esetei a sérelem díj a testi és lelki sérülés miatt, a keresetveszteség, a gyógyulás idején felmerült indokolt költségek és járadék igények.

Akinek ismeretlen gépjármű okoz balesetet, az esetleg szembesülhet azzal is, hogy a MABISZ vitatni fogja, hogy valóban gépjármű okozta-e a sérülést? Így pl. az úttestre kiömlött olajon elcsúszó motoros sérült esetén – bármennyire is egyértelműnek tűnik – a motorosnak kell igazolnia, hogy az olaj valóban egy gépjárműből került az úttestre. Aki hasonló helyzetbe kerül, azonnal igyekezzen a helyszínen tanukat felkutatni akik igazolni tudják, hogy ismeretlen gépjármű okozta a kárukat.

Ütközéses balesetnél a károkozó nyomot hagy, ezért ott valamivel könnyebb lehet a bizonyítás, de ilyen esetben is különösen ajánlott a baleset tanúit – frissen – felkutatni, még akkor is, ha a rendszámra esetleg nem emlékeznek! Minden ismeretlen gépjármű által okozott baleset esetén javasolt, személyi sérülés esetén pedig kötelező a rendőrséget értesíteni. A rendőrségi vizsgálat eredménye is egyfajta bizonyíték.

A károsult a balesettől számított 30 napon belül köteles az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a MABISZ-nak bejelenteni. Ennek elmulasztása a fontos részletek kideríthetetlenné válásával járhat, így még az esetleg jogos igény is elutasításra kerülhet.

Minden kártérítési ügynek – főként az ismeretlen gépjárműtől elszenvedett baleseti károk – egyik kulcsa, hogy a károsultnak legyenek bizonyítékai a baleset körülményeire.

Balesetmentes utat, dr. Herpy Miklós

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a cikk megjelenése óta a jogi szabályozás esetleg változhatott!

error: Elnézést, de a tartalom védett!