Ittas vezetők rettegjenek!

Ittas vezetők rettegjenek!

2013 július elsejétől a törvény még nagyobb erővel súlyt le az ittas gépjárművezetőkre. Jelentősen szigorodik a szankcionálás rendszere és szűkülnek a „kimagyarázási” lehetőségek. Hatályba lép az új Büntető törvénykönyv.

Aki eddig szeszes italtól befolyásolt állapotban, tehát részegen vezetett közúton gépi meghajtású járművet az bűncselekményt követett el, ezért a Bíróság jellemzően pénzbírsággal sújtotta és az esetek többségében el is tiltotta a gépjárművezetéstől. A befolyásolt állapot a 0,8 gramm/liter véralkohol szint körüli érték mellett valósult meg. A bűncselekménynek nem minősülő esetekben 0,50‰ véralkohol-koncentrácig 100.000 Ft volt a bírság összege, míg a 0,80‰ véralkohol-koncentrációt meg nem haladó esetben már 150.000 Ft, a 0,80‰ véralkohol-koncentráció felett – ha az nem volt bűncselekmény, azaz nem lehetett kizárni, hogy nem volt bódult állapotban a sofőr a vezetés alkalmával – úgy már 200.000 Ft volt a büntetés összege.

Az új rendszerben a bódultság hiányára már nem lehet hivatkozni. Az új törvény kimondja, hogy ittas állapotúnak az számít, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol koncentrációnál nagyobb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Ez az érték egyben a 0,25 milligramm/liter kilélegzett levegőalkohol-koncentrációnak felel meg. Tehát leszállította a jogalkotó a bűncselekmény megvalósításához szükséges alkohol mennyiség határát, így aki az igazoltatáskor 0,25 milligramm/liter értéknél nagyobbat fúj, azzal szemben büntetőeljárás indul, gyanúsított lesz, adott esetben „rabosítják” azaz bűnügyi nyilvántartásba veszik és elítélik. A büntetési tétel felső határa is megemelkedik, így súlyosabb büntetésekre kell majd számítani.

A hatályba lépő törvény ráadásul úgy rendelkezik, hogy a járművezetéstől el kell tiltani azt, aki ittas járművezetés bűncselekményét követi el (0,25 milligramm/liter levegő alkohol tartalmat meghaladó esetben), és csak különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető a jogosítvány kötelező elvétele. Ha nem valósul meg bűncselekmény, azaz nem 0,50 gramm/liter véralkohol koncentráció feletti az ittasság foka, akkor 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációig fixen 30.000 Ft a bírság összege, e felett max. 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációig pedig már 100.000 Ft a pénzbüntetés fix mértéke. Méltányosságnak helye nincsen. Részletfizetést, illetve halasztást lehet kérni 3.000,-Ft illeték megfizetése ellenében az első fokon bírságot kiszabó hatóságtól, ha az ügyfélen kívül álló ok teszi lehetetlenné a határidőre való teljesítést, vagy a teljesítés aránytalan nehézséget jelent.

Balesetmentes józan utat, dr. Herpy Miklós

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a cikk megjelenése óta a jogi szabályozás esetleg változhatott!

error: Elnézést, de a tartalom védett!