Javításra és szervizre garancia?

Javításra és szervizre garancia?

Van az úgy, hogy a használt motorkerékpárunk, személyautónk kötelező szervizre szorul, vagy például a használt fényképezőgépünk, telefonunk, számítógépünk elromlik. Garancia híján ezek költsége a pénztárcánkat terheli. De vajon mi van akkor, ha az így elvégzett szervizelést követően mégis elromlik a kijavított szerkezet?

Idén április 9.-én hatályba lépő jogszabály értelmében, a magánszemély üzleti tevékenységén kívül eső javítási és karbantartási munkák esetében, ha a javítás teljes összege – az anyag árát, a munkadíjat és az Áfa-t tartalmazó – bruttó végösszege a 20.000.-Ft-ot meghaladja, akkor a javítást végző szervizet 6 hónap kötelező jótállás terheli. Tehát garanciát köteles vállalni az általa elvégzett munkára és az általa adott beépített alkatrészekre is. A 6 hónapos határidő jogvesztő határidő! Ezen határidő lejártát követően, főszabály szerint további 1,5 év szavatossággal is tartozik a szerviz, viszont ennek érvényesítése nehezebb, mint a garanciáé. A szerviz akkor mentesülhet a garanciális kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az általa végzett szervizelés után keletkezett.

Az elvégzett javításról a szerviz köteles jótállási jegyet adni a fogyasztónak, ezen a szerviz köteles felsorolni a vállalkozás nevét és címét, az elvégzett szolgáltatás megnevezését, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat és a szolgáltatás díját, a kilométeróra állását, valamint a garanciális igényérvényesítés feltételeit és határidejét. Ha nem kapunk garancia jegyet, az sem akadály. Viszont a javításról kapott Áfa-s számlát vagy nyugtát nagyon fontos megőrizni! Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A javítással kapcsolatos garanciális igényről a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, akkor is, ha elvégzi, és akkor is, ha elutasítja a garanciális javítást. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell többek között az érvényesíteni kívánt igényt, a kifogásolt javítási-karbantartási szolgáltatás megnevezését és díját, a dolog átadása időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasítása esetén annak indokát. Ha a vállalkozás nem tud azonnal nyilatkozni, úgy az álláspontjáról legfeljebb öt munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni az ügyfélnek. A szerviz a dolgot kijavításra átvételi elismervény ellenében köteles átvenni. Az ilyen szervizeléssel kapcsolatos költségek a szervizet terhelik. Ha az ügyfél garanciális igénye jogos, akkor a szerviz köteles megtéríteni az ügyfélnek a hibás teljesítésből erdő kárát is.

Vita esetén a vásárló fordulhat a területi Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Fogyasztói Békéltető Testülethez, Bírósághoz, és a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. Ezektől a szabályoktól a vásárló hátrányára eltérni nem lehet sem az ügyféllel kötött szerződéssel, sem a javítási számlára írtakkal.

Balesetmentes utat: dr. Herpy Miklós

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a cikk megjelenése óta a jogi szabályozás esetleg változhatott!

error: Elnézést, de a tartalom védett!