Közlekedési baleseti kártérítés

1motoros_baleset_002Köztudomású, hogy a közlekedési balesetből származó kártérítést a baleset okozójának biztosítója köteles megtéríteni. A laikusok gyakran esnek abba a tévedésbe, hogy ez a kötelezettség csak a gépjárműben keletkezett károkra vonatkozik, holott ez nem így van, mert jellemzően a baleset során elszenvedett személyi, testi sérülésből származó kárt is köteles a biztosító megtéríteni. Aki ilyen súlyos közlekedési balesetet szenved, annak javasolt ilyen jogi szakismerettel rendelkező ügyvéd segítségét igénybe venni.

A közlekedési baleseti kártérítés jogalapja 2014.03.15.-én jelentősen megváltozott. Míg az ennél régebbi káreseteknél minden esetben a veszélyes üzemi működésre vonatkozó jogi szabályozás volt alkalmazandó, addig 2014.03.15.-e után amennyiben a károkozó és a károsult között bármilyen szerződéses jogviszony van, úgy a szerződésszegés esetén irányadó szabályokat kell alkalmazni, és nem alkalmazható a veszélyes üzemi működésre vonatkozó szabályai. Így például aki taxi utasaként szenved balesetet, az csak a szerződésszegés szabályaira hivatkozhat a taxi üzembentartójával vagy biztosítójával szemben. Annak nincs akadálya, hogy az utas a baleset másik résztvevőjével szemben lépjen fel kártérítési igénnyel, de csak akkor, ha annak jogi feltételei fennállnak. A szívességből szállított utas közlekedési baleseti kártérítésre az őt szállító autó vezetőjével – egyben üzembentartójával szemben – akkor tarthat igényt, ha az autó vezetőjének felróható hibájából következett be a baleset, mert közöttük ingyenes szerződés állt fenn a baleset időpontjában. Természetesen, ha az autó vezetője és üzembentartója eltérő személy, úgy nincsen akadálya a veszélyes üzemi működésre vonatkozó szabályok alkalmazására.

geniumA károkozó köteles a károsultnak a közlekedési balesetből származó teljes kárát megtéríteni. Ebbe nem csak a baleset napján felmerült károk tartoznak bele, hanem a közlekedési balesettel összefüggésben akár évekkel később felmerült károk is. Így például a károsult számára a nem vagyoni kártérítésen vagy sérelemdíjon, továbbá vagyoni károkon és havi járadékon felül például végtag vesztés esetén a legjobb minőségű művégtag ára is kártérítésként megilleti a károsultat, amikor a művégtag kihordási ideje lejár, akkor ismét az egészséges állapothoz legjobban közelítő szolgáltatású művégtag jár a károsult részére. Ilyen lehet pl., az Otto Bock C-Leg, vagy Genium művégtagok. Úgyszintén például egy közlekedési baleset miatt lebénult károsult részére időszakonként visszatérő módon jár az olyan speciális ágy, valamint pl.: a károsultat felállítani képes speciális szék, amely a baleseti sérülésből fakadó állapot elviselését a legjobban megkönnyíti. Fenti példákból látható, hogy az új Polgári Törvénykönyv a korábbinál jóval bonyolultabb felelősségi rendszert rendel alkalmazni, ezért célszerű az ilyen kártérítési ügy ellátását nem laikusokra, hanem a közlekedési baleseti kártérítés területén jogi szaktudással rendelkező ügyvédre bízni.

Közlekedési baleseti kártérítés ügyben keressen minket!

Amint tudjuk, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!
error: Elnézést, de a tartalom védett!