Polgári peres ügyek

1. Vita az állammal az illeték számításáról.

EBH2007-1664-Herpy-alapjanÜgyfelünk országos szinten üdülési jogokat értékesített melynek során egy vevőjével szemben az illetékhivatal túlzott mértékű, azaz túl magas összegű illetéket akart megfizettetni. Ügyfelünk vevőjének érdekében közigazgatási pert indítottunk az illeték alacsonyabb és helyes összegű megállapítása érdekében, melynek során megnyertük ügyfelünk javára a pert.

Olyan elvi jelentőségű volt a jogkérdés, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) jogelődje, a Megyei Illetékhivatal a Legfelsőbb Bírósághoz – mai nevén Kúria – fordult jogorvoslatért, hiszen így az állam számára kedvezőtlen ítélet minden ilyen illetékkiszabási ügyre kihatott volna.

A Legfelsőbb Bíróság végül a mi érveinket fogadta el, és helyben hagyta az ügyfelünk javát szolgáló ítéletet, így az adóhivatal jogelődje végérvényesen pert vesztett ügyfelünkkel szemben.Az ítélet olyan komoly elvi jelentőségű jogkérdést érintett, hogy a Legfelsőbb Bíróság elvi bírósági határozat szintjére emelte EBH2007.1664 szám alatt és az ítéletet megjelentette a Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteményének 2007/1. számában.

ervenyesse_nyilvanito_itelet2. Hamis aláírások a szerződéseken – a vevő mégis megtarthatta a lakást.

Ügyfelünk megvásárolt egy lakást, amellyel kapcsolatban később kiderült, hogy az eladó hamis okiratok felhasználásával adta azt el ügyfelünk részére. Ügyfelünk az elkövetőnek megfizette a vételárat és beköltözött a lakásba. Az elkövetővel szemben büntetőeljárás indult, melyben az elkövetőt jogerősen az általa elkövetett bűncselekmény miatt elítélték.

Az üggyel kapcsolatos előzményi adásvételi szerződésekről már a büntetőügyben bebizonyosodott, hogy azok hamisak. Ügyfelünktől akkor kapott irodánk megbízást érdekeinek képviselete érdekében, amikor a földhivatali tulajdoni lapra bejegyzett tulajdonos örökösei beperelték az ügyfelünket a lakás elhagyása – kiköltözés – és visszaadása érdekében, valamint az is nyilvánvalóvá vált, hogy remény sincs arra, hogy az egész vételárat és kamatait az elkövető visszafizesse ügyfelünknek. A per során sikerült elérni, hogy a „hamisító” és a tulajdonostársa közötti jogvita rendezésre kerüljön, így mindenki, akinek eredetileg az adásvételi szerződést alá kellet volna írnia ahhoz, hogy az valóban érvényes legyen, az a bíróság előtt megjelent és kérte a hamis szerződés érvényességének megállapítását. Bár számos jogi akadály ez ellen szólt, de a hamis szerződést végül a bíróság jogerősen érvényessé nyilvánította, ezáltal ügyfeleink megtarthatták a lakást és tulajdonjogot ügyfelünk javára a földhivatal az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyezte.

Biztosito-itelet-43. Rázó hangot adott menet közben az autó, a vevő jogosan követelte vissza a vételárat.

Ügyfelünk 3.000.000 forint alatti vételárért vásárolt egy új személyautót, amelyben közlekedés közben rendellenes rezgések, zavaró rázkódások keletkeztek.

Az autót számtalan alkalommal próbálták garanciális körben javítani, azonban a megjelenő rázkódást megszüntetni nem sikerült.

Az autó alkalmas volt ugyan a közlekedésre, tehát a rendeltetésszerű használatra, de a rendszeres javítások miatt ügyfelünk sokszor volt kénytelen nélkülözni azt.

A márkakereskedő nem volt hajlandó egy másik ugyanolyan új autóra kicserélni a hibásat, ezért ügyfelünk elállt az adásvételi szerződéstől. Mivel az eladó nem volt hajlandó visszafizetni az autó teljes árát kamatokkal együtt, ezért pert indítottunk az autót eladó kereskedővel szemben. A pervesztes kereskedő a bíróság jogerős ítéletét követően végül ügyfelünknek visszafizette a vételárat és ezen felüli igényeket, így összesen kb. 4.600.000 forintot, míg ügyfelünk visszaadta a hibás autót.

4. Országos szervezet közgyűlési határozatainak megtámadása.

Ügyfelünk – az ország egész területére kiterjedő szervezetként – éves közgyűlést tartott, melyre több mint 6000 tagot hívott meg. Ügyfelünkön kívül álló körülmények miatt nem az előre meghirdetett helyen tartotta meg a közgyűlését, hanem eltérő helyszínen.

Az egyik tagot nem engedték ráadásul szavazni, ezért megtámadta a közgyűlési határozatokat kérve a bíróságtól azok érvénytelenségének megállapítását.

A per egészen a Legfelsőbb Bíróságig – mai nevén Kúria – eljutott, ahol végül olyan döntés született, amely nem semmisítette meg a határozatokat, így többek között számos gazdálkodásra vonatkozó igen fontos közgyűlési határozat érvényben maradhatott.

5. A Matáv pert vesztett ügyfelünkkel szemben

Ügyfelünk azzal a megkereséssel fordult hozzánk, hogy az egyik telefonszolgáltató közel 1.500.000 forint telefonszámla tartozást követel az általa több telefonszámra kötött előfizetései alapján. Az előfizetéseket valóban ügyfelünk kötötte, de a számlatartozást nem Ő halmozta fel. A telekommunikációs cég polgári pert indított ügyfelünkkel szemben, csatolta az előfizetői szerződéseket, rendezetlen számlákat, amelyek alapján az elsőfokú bíróság ügyfelünket kötelezte a felhalmozott számlatartozás, kamatok és perköltségek megfizetésére. Fellebbezésünk folytán sikerült bebizonyítani, hogy az elsőfokú bíróság olyan súlyos eljárási hibákat vétett a per során, hogy a másodfokú bíróság megsemmisítette az ítéletet és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot. A megismételt pert első és másodfokon már mi nyertük meg, azaz elutasították a telefonszolgáltató keresetét, így ügyfelünknek nem kellett a rajta követelt számlatartozást megfizetnie.

6. Nem fizetett a Casco, végül aztán kénytelenek voltak fizetni…

Ügyfelünk egy hazai biztosító társasággal casco biztosítást kötött arra az esetre, ha az új autóját ellopják, vagy az összetörne. Sajnálatos módon bekövetkezett a biztosítási esemény, mert egyik éjszaka az autót ellopták. A biztosító megtagadta a fizetést arra hivatkozva, hogy a Szabályzatának egyik pontja kimondta, hogy ha a forgalmi engedély a lopáskor az autóban maradt, akkor a biztosító nem köteles fizetni. Polgári pert indítottunk ügyfelünk érdekében, amelyben a bíróság ítéletében megállapította, hogy törvénysértő volt a biztosító által hivatkozott fizetést kizáró feltétele. Erre tekintettel a bíróság kötelezte a biztosítót, hogy a casco szerződésnek megfelelően fizesse meg ügyfelünknek a kocsi ellopásából származó igényét, melyet a biztosító teljesített.

error: Elnézést, de a tartalom védett!