Vagyoni kártérítés

Vagyoni kár a károsult vagyonában megállapítható bármilyen értékcsökkenés (pl. gépjármű, a sérült ruházat, mobiltelefon, otthoni lábadozás miatt megemelkedett rezsiköltség stb.), de ide tartozik az elmaradt jövedelem, a keresetveszteség is, valamint mindazon kiadások, melyek a baleset miatti rehabilitációhoz, felépüléshez szükségesek: pl. gyógyászati segédeszközök kiadásai.

A vagyoni károk közé sorolják a járadékokat is, melyeket megállapításuk esetén a gyógytartam lejártának napjától visszamenőleges hatállyal egy összegben megfizetnek és jövőbeni havi összegük egyösszegű megváltása is kérhető – ha a felek ebben meg tudnak állapodni egymással. Járadékigény alapos lehet pl. a folyamatosan szükséges gyógyszer, háztartási kisegítő és egyéb címeken, de jövedelem-pótló járadékra lehetnek jogosultak a balesetben elhunyt személy közeli hozzátartozói (férj, feleség, gyerekek) is.

Vagyoni kártérítésRészletesebben a vagyoni kártérítés körébe tartozik a betegállomány során vagy gyógytartam idejére, például ápolás, gondozás, kísérő, élelemfeljavítás költségei, a lakásfenntartási többletköltségek, úgy mint világítási, fűtési, telefon, takarítás, mosás és közlekedési többletköltségek. Szintén ebbe a körbe tartozik ágynemű-elhasználódás, ruhakopás költsége, figyelmességi csomag, gyógyászati segédeszköz, gyógytorna, gyógymasszázs, gyógyfürdő, és uszoda költségei. Végtag vesztés esetén legjobb művégtag, mankó, bot, járókeret, kerekesszék költségeit is köteles megtéríteni a károkozó vagy a biztosító. A véglegesen mozgáskorlátozottá vált károsult lakásán belüli- vagy a körüli helyzetváltoztatás érdekében motoros rokkant jármű beszerzési költsége, valamint az ingatlan szükséges átalakításának költsége (pl.: lakáson belüli közlekedéshez), decubitus matrac, profi ágy. Megalapozott lehet vagyoni kártérítésként, a károsult szállításához szükséges jármű beszerzésének költsége.

A vagyoni kártérítésen kívül meg kell említeni, hogy sérelemdíj is jár jellemzően a vagyoni károk mellett, melynek okai pl. az alábbi esetek lehetnek:

 • gerincvelő sérülés,
 • agysérülés,
 • érzékvesztés (hallás, látás, szaglás, ízlelés),
 • végtag csonkolás,
 • bénulás,
 • mozgáskorlátozottság (pl.: helyváltoztatás csak nehézségekkel lehetséges, vagy akár állás, járás, futás, lépcsőzés, guggolás, térdelés, bármilyen más végzett tevékenység során hátrányt szenved a károsult)
 • családi- illetve házasélet zavarai,
 • bármely nem életfontosságú szerv csonkolása, funkció csökkenése,
 • esztétikai vagy kozmetikai károk,
 • pszichés zavarok,
 • személyiség torzulások, végül
 • a kulturális, sportolási és szórakozási lehetőségek beszűkülése.

Vagyoni kártérítésA rokonok illetve hozzátartozók bizonyos esetekben sérelemdíjat igényelhetnek, ha a hozzátartozó meghal vagy olyan súlyos maradandó sérüléseket szenved, hogy az a hozzátartozókra is hátrányos befolyást gyakorol. Ilyen eset lehet pl.: kiskorú gyermek bármelyik szülőjét elveszíti, szülők gyermeküket veszítik el, középkorú vagy idős személy házastársát hosszú együttélés után veszíti el. A sérelemdíjat megalapozhatja, a rokon éber kómás állapota, a károsult fokozott gondoskodást igénylő állapota, valamint a házasság örömszerző funkciójának elvesztése, amennyiben a rokont életét ez a körülmény hátrányosan befolyásolja. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni – megalapozottság esetén – pl. közúti balesetek esetén, az orvosi műhibákból fakadó esetekben, vagy a munkavégzéssel összefüggő balesetek esetén is.

Vagyoni kártérítési ügyben keressen minket!

Amint tudjuk, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!
error: Elnézést, de a tartalom védett!