Vigyázat, gyermekek!

Vigyázat, gyermekek!

A Kresz módosítása új sebességkorlátozó táblát vezetett be május 1-jei módosításával. Ez nem más, mint a „Gyermekek” veszélyt jelző tábla, melynek hatálya alatt gyerekeknek az úttestre lépésével fokozottan számolni kell.

A jogszabály általánosságban a táblától függetlenül korábban is kimondta, hogy a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten akár egyedül vagy akár csoportosan haladó gyermekekre és az idős koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok (pl. részegség) miatt saját biztonságukra felismerhetően ügyelni nem képes személyek biztonságának a megóvására. Tehát a gyermekeket gyakorlatilag olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy ha ők hirtelen a jármű elé kerülnének, akkor se történjen baleset. Ez a szabályozás viszont konkrét sebességkorlátozást nem von maga után, csupán fokozott figyelmet követel meg a járművek vezetőitől.

A hatályba lépett új szabály értelmében a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtáblán megjelölt távolságon belül – hacsak a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni. Tehát a „gyermekek” veszélyt jelző tábla egyben sebességkorlátozó tábla is. Maximum 30 km/óra sebességgel szabad hajtani az ilyen veszélyt jelző táblával érintett útszakaszon, azonban ha van olyan gyalogos, aki saját biztonságára ügyelni felismerhetően nem képes, így pl. gyerek, vagy láthatóan részeg személy, akkor szükséges esetben még lassabban és óvatosabban szabad csak elhaladni mellette.

Aki ezen 30 km/h sebességkorlátozást megszegi, azzal szemben jelenleg a megengedett sebesség túllépésére való tekintettel közigazgatási bírság nem szakható ki, de szabálysértésként büntethető. Elképzelhető, hogy a jövőben ezen rendelkezés megsértése is bekerül a közigazgatási bírsággal sújtható közlekedési szabályszegések körébe, így ilyen tábla környezetében traffipaxok felbukkanásával lehet majd számolni.

Balesetmentes utat, dr. Herpy Miklós

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a cikk megjelenése óta a jogi szabályozás azóta esetleg változhatott!

error: Elnézést, de a tartalom védett!